• יולי 2, 2016
    נייר עמדה של "המרכז להנהגת הבריאות" בנוגע להסעדה בגני ילדים נכתב בשיתוף: צוות מחזור א' ומיכל שאשו...
  • מרץ 3, 2016
    נילי אלדר היא חברת המחזור השני במסלול ל"הנהגת הבריאות". המאמר מתפרסם במלואו בחוברת הכנס השנתי לבר...