• יולי 2, 2016
    נייר עמדה של "המרכז להנהגת הבריאות" בנוגע להסעדה בגני ילדים נכתב בשיתוף: צוות מחזור א' ומיכל שאשו...