• מרץ 3, 2016
    נילי אלדר היא חברת המחזור השני במסלול ל"הנהגת הבריאות". המאמר מתפרסם במלואו בחוברת הכנס השנתי לבר...