• מרץ 7, 2015
    חגית יקר היא חברת "הנהגת הבריאות", המאמר התפרסם בחוברת הכנס להנהגת הבריאות, 13.3.15.  המאמר מציג ...
  • אפריל 22, 2012
    (כתב: אורי מאיר-צ'יזיק) אפס רופא. אפס רפואה. סוג של מניפסט לג'אווהר. המשך…
  • דצמבר 6, 2009
    אמנם פרויד, בן המאה ה-19, נחשב לאבי הפסיכולוגיה כמדע, אולם ההתייחסות לנפש קדומה ממנו בהרבה. עוד ב...