• מרץ 12, 2015
    הגיעו חוברות המאמרים של סטודנטיות מחזור א'. נשאר לנו רק יום אחד של התארגנויות. זה מאוד מרגש ומעסי...
  • מרץ 7, 2015
    חגית יקר היא חברת "הנהגת הבריאות", המאמר התפרסם בחוברת הכנס להנהגת הבריאות, 13.3.15.  המאמר מציג ...
  • יוני 17, 2012
    (כתב: אורי מאיר-צ'יזיק) הנהגת הבריאות היא תחום חשוב ורחב ברפואה העתיקה. כמעט כל רופא חשוב כתב, בפ...