הקורס מתבצע מול הספר לכתוב עבודת מחקר/ עידית וולפה ועירית עמיר

מטרת הקורס היא כתיבת מאמר לחוברת המאמרים בכנס השנתי.

 

מבוא:

למה מאמר?

 

מהלך הקורס:

בחירת הנושא ותיחומו (סיעור מוחות)

 1. סוג המאמר (אינפורמטיבי, מחקרי ועוד…)
 2. איסוף ראשוני של חומרים ומיפויים, כולל עבודה עם מאגר המאמרים והמחקרים של המרכז להנהגת הבריאות.
 3. כתיבת ראשי פרקים וארגון החומר.
 4. עבודה מעשית ולימוד:
 • מקומו של הסיפור
 • מראי מקום וביבילוגרפיה
 • הפתיחה הדרמטית
 • עימוד ועיצוב
 • קריאה סורקת
 • שיוך תוכן
 • הקדמה וסיכום.