קורס סביבה וקיימות עם ליאורה אמיתי, מנכ"לית העמותה "אזרחים למען הסביבה"

1. תרבות הצריכה 2. חופש המידע 
צרכנות בעולם המודרני היא ההיפך מקיימות – יהיה הנושא הראשון וממנו נמשיך לתחום המידע: אנחנו כצרכני מידע, נלמד על חוק חופש המידע ונערוך תרגיל של חיפוש מידע ובקשת מידע.

האויבים השקופים א'1. קרינה אלקטרומגנטית מייננת ובלתי מייננת2. זיהום אוויר – והסכנה שלו לבריאות עם דגש על אוכלוסיות רגישות.

האויבים השקופים ב'1. זיהום הורמונלי,  2. חומרי הדברה. פתרונות לבעיות ההדברה, צריכה מקומית, גידול ירקות, מלכודות מיוחדות למטעי נשירים וזיתיים ועוד.

שקט תעשייתי. הפיקוח על זיהום ממפעלי תעשיה בישראל כמעט ואינו קיים, האם אנחנו יכולים לפעול מול תאגידים שפוגעים בנו?

1. צדק סביבתי וקיימות, 2. יזמות סביבתית חברתית מהם המשאבים לפעילות ואיך נעשה גיוס משאבים בארץ ובעולם למייזמים שונים.

ארגוני הסביבה בישראל, הכרות, דוגמאות להשגים, לכשלונות ולשיתופי פעולה. ולסיום תרגיל ליצירת מיזמים משותפים בתוך הקבוצה ועם ארגונים בארץ.