סילבוס קורס בריאות חלק א – מבואות

מטרות הקורס:

הקניית הידע הבסיסי על ההיסטוריה של הרפואה בכלל ועל הרפואה הערבית בפרט תוך התמקדות בכלים ישומיים ובהקניית ידע בסיסי הנוגע לכלי העבודה הבסיסיים של הרפואה הערבית (משמע, תורת היסודות המזגים והמרות) + מחקר עצמי

האגרת על הקצרת – לאורך כל הקורס נקרא קטעי מקור מתורגמים מהאגרת על הקצרת שכתב הרמב"ם, בתרגום ובפרשנות של אורי

חובות הקורס: בסוף כל מפגש יינתן תרגיל

חלק א'  – 36 שעות – 12 מפגשים של שלוש שעות

לכל שיעור יש מצגת ותרגיל בסופה.

מפגש 1

 • הקשר – למה אנו לומדים רפואה עתיקה והסבר על מבנה הקורס
 • סיפור הקשר האישי שלי להיסטוריה של הרפואה.
 • ההיסטוריה של הרפואה, סקירה ההיסטוריה והאבולוציה של הרפואה
 • רפואת הציוויליזציות העתיקות – סין, הודו ויוון.
 • רפואה ערבית ומחקר.
 • תרגיל ניגודים ואיזונים

מקורות, וחומרים להעמקה:

  1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "מזון ואיזון – התזונה מהלכה למעשה, על פי תורת היסודות, המזגים והמרות באימפריה המוסלמית-ערבית במאות ה – 9 עד ה – 16", חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אונ' חיפה
  2. רוי פורטר, "תולדות הרפואה",

 

 • "ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב", ישראל: אסטרולוג הוצאה לאור בע"מ, 2006

 

  1. אוסאמה אבן מונקנד', "נסיון חיי",

 

 • "יסודות האיורוודה", ישראל: אסטרולוג הוצאה לאור, 2003

 

 1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "ששת הכוחות הטבעיים
 2. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק," איזון בין ניגודים", דצמבר 2012 

מפגש 2

 • מונופולין רדיקאלי
 • הרפואה כשפה או קוד תרבותי.
 • תרגיל הנוגע לקבלת ההחלטות שלנו לגבי הבריאות שלנו והכנה לכוחות הטבעיים – מה הם? בנושא כאב

 

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "השינויים ביחס שלנו לבריאות לאורך ההסטוריה", מרץ 2015
 2. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "תרופות וצמחי מרפא", אוקטובר 2012 
 3. איבן איליץ', "נקמת הרפואה", ירושלים: עם עובד, 1978
 4. רבי יהודה אלחריזי, "הרופא האורח ומיני תרופותיו ברחובות צורח", מתוך שירת תור הזהב, עמ' 119-122, תל אביב: אונ' תל אביב הוצאה לאור, תשס"ח, 2008

 

מפגש 3

 • הכוחות הטבעיים, כולל תאורי מקרה אזוריים
 • תרגיל על איפה להשתמש בכוחות הטבעיים בחיים שלנו
 • פתיח ליסודות (תרגיל שישלב בין הכוחות הטבעיים ליסודות).

 

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "ששת הכוחות הטבעיים"

 

מפגש 4

 • שיחה על יסודות, מזגים ומרות כשפה. מתחילים ביסודות, תרגיל – זיהוי יסודות בחומרים הפשוטים.
  • משמעות היסודות ברפואה העתיקה ובתורת האבחון – כולל שיחה על תפקידה של האינטואיציה
  • יסודות – קטעי מקור מאבן סינא
  • יסוד יסודי – רבי יהודה הלוי
  • אלמנטים – סין, הודו ועוד – בחינה השוואתית
  • יסודות ומקומות ותכונות

 

 • משימה – אבחון יסודות בחומרים בסיסיים.

 

 

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "יסודות"

 

מפגש 5

 • איזון וחוסר איזון, כולל קישור למיקרוביום – הגוף כמערכת אקולוגית אז והיום.
 • לימוד משותף של יסודות מספר מעשה טוביה, כולל הנגשת ערך על יסוד בסגנון ספר מעשה טוביה
 • המשך תרגול יסודות בחומרים מורכבים.
 • מאמר של עמרי

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. כץ טוביה בן משה, "מעשה טוביה", מאתר Hebrewbooks.org 

 

מפגש 6

 • מזגים כמדד, כמו טמפרטורה כולל סערת מזגים
 • חום מזוג בלחות
 • סערת מזגים – בעיקר תכונות כלליות
 • מזג ונטייה מזגית
 • איזון המזג
 • נסיון, היקש ואינטואיציה באבחון המזג
 • תרגיל – סווג מזגים הביתה. מקבלים רשימת מוצרים לסווג לפי האינטואיציה ואחר כך בודקים בכיתה

 

מפגש 7

 • מרות ונפש. חיבור בין היסודות למרות בנפש.
 • מטפורות – משחק כיתתי
 • מרות – התנהגות ותכונות נפשיות – טוביה הרופא ועוד…
 • ממרורין
 • תרגיל – אבחון עצמי.

 

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. Noga Arikha, “Passions and Tempers”, New York: HarperCollins Publishers, 2007.

 

מפגש 8

 • מהי מרה?
 • אטימולוגיה
 • יצירת המרות (שלושת העיכולים)
 • קריאת הפרק השלישי באיגרת (על תערובת המרות)
 • מרות וגוף –  מתחילים בסווג מזגים ועושים מבוא לנוזלי הגוף כולל טקסט של הרמב"ם – תרגיל – מזונות ויצירת המרות בגוף

 

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "על המרות (ליחות)"
 2. כץ טוביה בן משה, "השער התשיעי" מ"מעשה טוביה", עמ' פ"ט, מאתר Hebrewbooks.org 

מפגש 9

 • חיבור – יסודות מזגים ומרות – תאורי מקרה מהרפואה העתיקה.

 

מפגש 10

 • פסיכולוגיה ואיזון ברפואה עתיקה – שמונה פרקים לרמבם.
 • תרגיל – איזונים שונים

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "מאמר קצר על הרוח בכתבי הרמב"ם" (*)
 2. רבי משה בן מימון, "שמונה פרקים", ירושלים: מכון בן צבי, תשע"א.
 3. ישעיהו ליבוביץ, "שיחות על 'שמונה פרקים' לרמב"ם", ירושלים: כתר ירושלים בע"מ
 4. ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, "רפואת הנפש של הרמב"ם", אוקטובר 2014.

 

מפגש 11

 • רוח אנושית, חייתית וצמחית
 • חי בן מקיץ

 

מקורות וחומרים להעמקה:

 1. אבן טופיל, "חי אבן יקט'אן", ישראל: אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, 2009

מפגש 12

 • הרמב"ם – דרכו ….. איך לא להשתמש בצמחי מרפא ועוד
 • תרגיל סיכום.