מתכונים

תודות לטל משנה א' יש לנו עמוד חדש למתכונים מסדנת הבישול של מחזור ב'!!

מוזמנים ומוזמנות לשלוח לי מתכונים נוספים ממתכוני המסלול.

הכי טוב – עם תמונה!

טלי tali@mazon-izun.com