[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sA4odlff610&w=560&h=315]

חממה לפרויקטים שיביאו שינוי של בריאות בקהילות שונות

זהו השלב המעשי של "הנהגת הבריאות"
החממה היא בית שתומך בהקמה של פרויקטים לבריאות קהילתית, ובשילוב הפרויקטים בקהילה.
מטרת החממה היא לסייע לסטודנטים ולבוגרים לפתח ולהוציא לפועל פרויקטים קהילתיים לבריאות. החממה תעניק:
✓ ליווי של ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק ליזמות-בריאות בקהילה.
✓ עזרה של מדריכים בבניית התוכנית.
✓ מנטורים מתנדבים שונים במגוון הנושאים שיעלו המשתתפים.
✓ הדרכה לעבודה קהילתית מ"חברה אחרת".
✓ סיוע במציאת מסגרות מתאימות להפעלה הפרויקטים.
✓ יצירת קשר עם מערכות חינוך, רשויות וקרנות להגשמת הפרויקטים.

רוצים להיות חלק ולא בטוחים איך אפשר לעזור?
חשוב לך לעזור לאחרים להתפתח וללמוד?
זו עבודה חשובה אבל היא לא בשבילך?

כל אחד ואחת יכולים להיות שותפים בחממה –
תרמו לחממה ועזרו לבניית פרויקטים של בריאות בקהילה