מפת ליקוט יישובית / ורד רוס

מפת ליקוט קהילתית בקיבוץ כפר-רופין – פרויקט שנה א' של ורד רוס.

פרויקט שנה א' במסלול הלימודים להנהגת הבריאות – סרטון על פרויקט קהילתי אפשרי ברוח עקרונות "מעריסה לעריסה".
הסרטון יוצג בכנס השנתי השלישי לבריאות קהילתית, של מסלול הלימודים להנהגת הבריאות.

יוצרת הסרטון – ורד רוס
עורך הסרטון – נעם ברנר

מנחה הפרויקטים – יאיר אנגל
מנהל מסלול הלימודים – אורי מאיר-צ'יזיק

מסלול הלימודים להנהגת הבריאות:
http://www.LocaLeaders.com

מודעות פרסומת

"מרכז הדברים" / מיקלה ברסטו וחיים טבק

סרטון זה הופק כפרויקט שנה א' במסלול הלימודים להנהגת הבריאות – חלום על פרויקט קהילתי אפשרי ברוח עקרונות "מעריסה לעריסה".

הסרטון יוצג בכנס השנתי השלישי לבריאות קהילתית, של מסלול הלימודים להנהגת הבריאות.
יוצרי הסרטון – חיים טבק ומיקלה ברסטו
שחקן – יונתן עוזיאל

מנחה הפרויקטים – יאיר אנגל
מנהל מסלול הלימודים – אורי מאיר-צ'יזיק