• דצמבר 23, 2019
    כתבה: בת אל קורי אחרי כמה שנים של שאיפה לצמצם פסולת שלא מתכלה ותישאר גם מאות שנים אחרי שאני כב...